Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
  • bg
  • en

За компанията

Атера Бизнес Дивелъпмънт Е КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА В УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ.

Нашата мисия е да подпомагаме клиентите си в процесите на стратегическа промяна, повишаване на оперативната ефективност и постигане на устойчив ръст. Действаме като доверен съветник, който предоставя обективен външен поглед и подкрепя управителите и техните екипи във всички ключови бизнес процеси.

Елена Тошевa
Основател и Управляващ директор
 

Елена има над двадесет и пет години бизнес и управленски опит, включващ практика в български и международни фирми. През осемнадесет от тях заема различни ръководни позиции, включително член на борда на голяма международна корпорация.

От 2017 година Елена прилага придобитите знания и опит като управленски консултант в основаната от нея фирма. Тя разработва и прилага адаптирани решения за редица универсални бизнес и управленски практики, които са с доказана ефективност и ускоряват растежа на компаниите.

Екатерина Котева
Партньор
 

От 2017г Катя работи като бизнес консултант и анализатор с фокус върху малки и средни предприятия в бързооборотния сектор. Базира препоръките си на детайлен преглед и анализ на реалните данни за бизнеса и пазара.

Кариерата й стартира през 2001 в международна търговска верига, където се развива от експерт до ръководител на редица търговски дивизии. Работата и в международна организация с големи екипи, в различни браншове и по многообразни проекти е обогатила опита и уменията й за решаване на сложни бизнес-задачи. Диалогът с нея е лесен и винаги е отворена да учи. Цени доверието!