Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
  • bg
  • en
Подкрепяме компаниите в процесите на стратегическа промяна, повишаване на оперативната ефективност и постигане на устойчив ръст.

Основни направления

Корпоративна стратегия

Стратегическо планиране, бизнес модели, корпоративна мисия, визия, ценности 

Оперативно планиране

Ясни общи и индивидуални цели, фокус за устойчиви резултати

Организация и процеси

Ефективно управление, ключови показатели за представяне, бързи решения

Маркетинг и продажби

Повишена конкурентност, устойчив ръст и ефективност на работа