Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
 • bg
 • en
Подкрепяме компаниите в процесите на стратегическа промяна, повишаване на оперативната ефективност и постигане на устойчив ръст.

Основни направления

Корпоративна стратегия

Стратегическо планиране, бизнес модели, корпоративна мисия, визия, ценности 

Оперативно планиране

Ясни общи и индивидуални цели, фокус за устойчиви резултати

Организация и процеси

Ефективно управление, ключови показатели за представяне, бързи решения

Маркетинг и продажби

Повишена конкурентност, устойчив ръст и ефективност на работа 

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ

Помагаме на компаниите да определят стратегията си и да вземат информирани решения, осигурявайки подкрепа в целия процес на дефиниране и изпълнение на стратегията, в това число:

 • Стратегическо планиране
 • Определяне / коригиране на бизнес модела
 • Корпоративна мисия, визия, ценности

 

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

Обхваща систематизиране и анализиране на информацията, тактическо планиране на бизнеса, проследяване на резултатите и корекции в плана до постигане на устойчиви резултати. Дава яснота на екипа относно общата цел и го фокусира върху систематична и последователна работа по достигането й. Включва:

 • Разработване на система за годишно бюджетиране и прогнозиране, съобразена със спецификите на компанията
 • Определяне на годишните приоритети
 • Изготвяне на план за действие с цел постигане на целите
 • Проследяване на изпълнението на планираните стъпки и корективни мерки

Какво означава това на практика?

 

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Наша основна цел е да повишим конкурентноспособността на нашите клиенти и да осигурим устойчив ръст и ефективност на работа чрез:

 • Помощ при позициониране на пазара
 • Оптимизиране на продуктово портфолио, ценова и промоционална политика, маркетингов план
 • Подкрепа в търговски преговори
 • Подкрепа при навлизане на чужди пазари

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ

Организационната структура и процесите имат огромно значение за ефективността на управление на организацията. Ние подпомагаме компаниите за:

 • Създаване / адаптиране на фирмена органиграма, с ясно дефинирани роли и отговрности на служителите
 • Привеждане на индивидуалните цели в съответствие със стратегическите за компанията
 • Избор на показатели за представяне и разработване на система за тяхното проследяване
 • Система за оценка и заплащане според индивидуалните резултати на служителите
 • Оптимизиране на бизнес процесите и организацията на работатата за по-бързи и правилни решения.

Отзиви

„Съвместната ни работа оказва изключително положително влияние върху партньорството ни с корпоративни клиенти. Двете дами от Атера са отдадени, с точната преценка и със значителен опит в работата си с различни клиенти, те помагат на фирмите да разгледат собствения си бизнес през друга призма и да надграждат постигнатото.

Благодарение на задълбочените анализи, насоките, бързите и адекватни решения, които ни предлагат, работата ми като мениджър корпоративни клиенти в Олком ЕООД се разви и подобри.“

Елена Иванова
Мениджър Корпоративни клиенти
Олком ЕООД

„Започнахме съвместна работа, защото си давахме сметка, че с помощта на непредубеден и добронамерен външен поглед ще успеем да направим анализ на собственото си предприятие. Подходихме към предложения от Атера процес с пълно доверие и с тяхна помощ достигнахме до някои критични осъзнавания. Успяха да ни научат да си поставяме по-ясни  и конкретни бизнес цели.“

Руми Георгиева
Орлин Илиев
Номадия ООД

„С екипа на Атера Б.Д. изградихме аналитичен модел за представяне на бизнеса,  даващ възможност за по-добра организация на управленския процес и  решения относно мерки за изпълнение на поставените цели в краткосрочен план и в по-голяма перспектива. Получаваме знания и практични съвети, които да приложим веднага, извличаме емпирични зависимости, свързани с активностите на търговския отдел. Постигаме яснота и предсказуемост на резултата. Работата им в детайл с нас дори ни позволява да коригираме текущи пропуски в отчетността и да поддържаме чистота в оперативните данни.

 Благодарим за внимателното отношение, за дългите дискусии, за проявеното професионално разбиране и подробни обяснения, които са нужни понякога!

Мартин Стайков
Собственик и Управител
КаммарТон Рентал ЕООД

 „Придобихме по-добра представа за силните и слабите си страни, открихме къде имаме възможност за подобрение и как биха изглеждали процесите ни при по-големи мащаби на бизнеса. По време на съвместната ни работа навлязохме в процеса на категорийния мениджмънт, направихме промени по механизмите за възнаграждение на служителите ни, приложихме по-целенасочена ценова политика, подобрихме визията и организация на промоционалната ни брошура, работата с доставчиците и много други. Препоръчваме работа с Атера Б.Д.  заради богатия опит, демонстрирани професионализъм по време на съвместната работа, гъвкавото отношение/ условия и не на последно място защото според нас са добри и готини хора. “

Венцислав Георгиев
Търговски директор
ЕТ Г. Венциславов 2005

 „Най-голяма полза за нас донесоха разработените и наложени в практиката ни инструменти за периодичен и детайлен мониторинг на бизнеса. Постигнатото ниво на прозрачност ни позволи да откроим ясно текущите ни проблеми и да ги адресираме конкретно и целенасочено. 

В работата ни най-много ценя постигнатото ниво на взаимно доверие.“

Николай Иванов
Собственик и управител
Аккорд Трейд ООД

„Партньорството ни с Атера ни помага  да внесем ред и дисциплина, както в бюджета така и в ценовата ни политика. Започнахме да слагаме цели, и да ги преследваме. Показаха ни модел по-който можем да видим как се развиваме и къде искаме да стигнем. Често ни казват БРАВО, показвайки резултатите ни и това ни вдъхва сили! За мен е изключително удоволствие да контактувам и работя с хора, които са сериозни и опитни професионалисти и не гледат на клиента си като на просто външен човек. Създават среда, в която аз ги чувствам като част от нашата компания и не се притеснявам да задавам въпроси.“

Радомир Рогански
Търговски директор
Мота 6 – Лаборатории Ст. Роганска

„С екипа на Атера работим от 2020 година. Работата ни стартира с разработване на  инструмент за ежемесечен  мониторинг и оценка на общото представяне на дейността. Продължихме с оценка на ефективността на промоциите, на работата на търговския екип и разработихме схема за възнаграждения, обвързани с постигнатия резултат. Текущо и в детайл следим работата с ключови за нас клиенти и обсъждаме възможностите за подобрение. Благодарение на систематичната и детайлна работа, за първи път в многогодишната история на нашата фирма, имаме пълната картина на бизнеса си  –  във финансов и в оперативен аспект, както обобщена, така и в детайл. Наясно сме с ефективността на работата ни във всяко едно от трите направления – корпоративни клиенти, директна дистрибуция и онлайн продажби, както и на ефективността ни по региони и как различните инициативи и активности влияят на резултата. 

На тази база и в дискусия с екипа на Атера, бързо намираме отговори на възникващите бизнес  въпроси. 

Регулярно получаваме обективен „външен поглед“, предложения и съвети , необременени от емоционална връзка с  нашите служители.

 Високо ценим компетентността,  управленския опит на екипа на Атера, споделените бизнес практики и постигнатите резултати от  съвместната ни работа. Безценна е възможността за професонален, но приятелски съвет, какъвто един собственик на бизнес  трудно би могъл да получи от който и да е свой служител.  

Олга Петрова
Собственик и Управляващ директор
Олком ЕООД

Нуждата от намиране на стабилен партньор в динамичния и силно конкурентен  FMCG пазар в България, ни накара да се обърнем към компанията на Екатерина Котева и Елена Тошева. Мотивира ни  високото мнение, което имаме за техния професионализъм и компетенции, дългогодишният им бизнес и управленски опит и познанията им в сферата на бързооборотния сектор.

 

В резултат на нашето парнтньорство:

 • Поставихме цели и изградихме стратегии за развитие на търговските, маркетингови и финансови резултати на компанията;
 • Направихме преглед на портфолито на компанията, начертаване на силни и слаби страни, оптимизиране на маркетинговия план;
 • Получихме ценни съвети и опит в търговските преговори с международните вериги.
 • Получаваме регулярен поглед и анализ на развитието на бизнеса на компанията: организиране и анализиране на базите ни данни, поставяне на изводи и обективна оценка, получаване на съвети и препоръки за действие;

Оценяваме съвместната ни работа с „Атера Бизнес Дивелъпмънт ЕООД“  като изключително ефективна за растежа и развитието на ПОБЕДА АД. Високо ценим тяхната откритост и достъпност, лесния диалог, гъвкавостта и проактивността им. Считаме компанията за наш надежден бизнес партньор и я препоръчваме на всяка организация, която желае да инвестира в своето развитие и просперитет. 

Николай Колев,
Търговски Директор
ПОБЕДА АД