Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
  • bg

С ръка на пулса на вашия бизнес

Вашето предизвикателство

Понякога се колебаете дали наистина виждате “голямата картина“ на Вашия бизнес или нещо все остава недоизяснено. Искате да сте сигурни, че се развивате в избраната посока. Понякога са неясни причините за постигнатите резултати – били те добри или лоши. А и кой определя кое е добро или лошо представяне в конкретен период?

Търговският екип, производството и счетоводителите работят с различни системи. Връзката помежду им е ръчна и нерегулярна, тъй като зависи най-вече от Вашето време и търпение. Често тази задача остава на заден план и става спешна едва при рязко увеличение на разходите или при сериозен спад в приходите. Да, искате цялостна система за управление и бизнес анализ, но нямате свободни пари, хора и време за такава задача.

Знаете, че е важно да базирате решенията си на данни, но събирането и анализа на всички справки изпитват концентрацията и търпението Ви. Случва се за стратегически важните решения да вярвате най-много на интуицията си – така е най-бързо. 

Понякога сте толкова „навътре“ в ежедневните задачи, че нямате свободно време и внимание да вдигнете глава и да се огледате. Това ли е вярната посока, каква е целта, която преследваме, как се справят конкурентите?

Какво предлагаме

Предлагаме да Ви запознаем с оперативни и управленски практики, изпитани при големите организации. Ще ги адаптираме и въведем в рутинната Ви работа, без да бюрократизираме и забавяме Вашите процеси. Ще подложим на анализ и обективна оценка важните за бизнеса инициативи. Ще споделим мнение, опит, експертиза, ще направим препоръки, които биха подпомогнали Вашите решения.

Цифрите са същината на бизнеса и винаги ще ни насочват към правилните отговори. Ние ще съберем,  сортираме и организираме всички Ваши данни за приходи и разходи за две години назад. Ще групираме приходите по клиенти и по продуктова гама, разходите – по пера. Ще анализираме развитието, ще зададем въпроси, ще предложим изводи и препоръки. Ще създадем модел, чрез който регулярно да следим развитието на бизнеса.

Ще дефинираме ключовите показатели за Вашия успех и те ще бъдат конкретни и измерими (например приходи от продажби, разходи по видове, маржове, брой клиенти, средна стойност на поръчката и тн.) Анализът на минали периоди ще ни помогне да определим и целите за бъдещето.

Стандартият набор от регулярни справки и анализи ще Ви помогне да изработите рефлекс за бързи решения. Ние ще актуализираме, анализираме и следим изпълнението ежемесечно, ще Ви провокираме с въпроси, ще Ви насочваме към действия, ще напомняме за срокове и ще очакваме реакция. Ние ще бъдем Ваш добре организиран, аналитичен, аргументиран и доверен партньор по пътя към успеха! 

Крайният резултат

Знаете как се движат приходите Ви и колко печелите всеки месец. Имате хронология, структуриран анализ, конкретен резултат, синтезирани наблюдения и изводи, провокиращи и насочващи въпроси от нас.

Разполагате със стандартен набор от справки, който улеснява проследяването и разбирането на резултата – по категории продукти, по клиентски групи или по избрани направления. Отговори на въпросите къде и какво трябва да се  подобри се очертават ясно пред Вас, а оформящи се проблеми улавяте още „в зародиш“. 

Ритмичният анализ, базиран на реални данни, изводите, насочващи въпроси и коментари от нас Ви дават спокойствие при вземане на бързи решения. Нашият професионален опит Ви помага с още един „поглед отвън“. 

Избраните ключови измерители и заложените цели по тях фокусират усилията на цялата организация. Всеки член на екипа Ви знае какъв е неговият принос в общия успех, чувства се приобщен и мотивиран.

Ритмичността, обхвата и създаденият ред освобождават Вашето време и внимание – вече можете да помислите за нови възможности и перспективи за развитие.